jaro main
Svata

Akce centra

V pátek 1. února byla v našem centru zahájena vernisáží výstava, která představuje obec Hrobčice, která leží nedaleko od Bíliny. 
Představeno je celé Hrobčicko a poznáte historii i současnost obce. Na výstavě nechybí ani zajímavé předměty, včetně dřevěných soch, ale i ukázky zemědělské techniky a další.

Historie obce:
Ves Hrobčice, je poměrně starého založení, neboť první zmínka o ní se v písemných pramenech objevuje v predikátu Ojíře z Hrobčic, již kolem roku 1240 a i zdejší kostel sv. Havla pochází z druhé poloviny 13. století. 

Další historické zprávy se objevují až o více než století později, kdy byla ves manstvím Mosteckého královského hradu.V roce 1363 patřila bratrům Kerunkům z Lomu. Před rokem 1378 získali Hrobčice bratři Valček a Berlin z Pernštějna, a v roce 1483 Markéta z Byšic, která je připsala roku 1500 svému druhému manželovi Hanuši. V roce 1557 se jako majitel připomíná Jiří Kaplíř ze Sulevic.

Zdejší tvrz se v pramenech poprvé uvádí roku 1589 jako majetek Hynka Rausendofa ze Špremberka a v roce 1592 připadla jeho synům. Byla však postavena již mnohem dříve. Stávala na vyvýšině východně od vsi kostela sv.Havla, kolem něhož je dnes hřbitov. Tvrziště kruhového půdorysu bývalo opevněno zdí a příkopem.
Kostel, z větší části románský, byl vybudován v druhé třetině 13. století a patří ke skupině tribunových kostelů zakládaných u sídel drobných venkovských feudálů. Spojení s emporovým kostelem naznačuje, že také tvrz v Hrobčicích existovala již ve 13. století.
Roku 1596 koupil statek Jan Mirošovický a připojil jej ke svému majetku v sousedních Mirošovicích, jehož součástí zůstaly Hrobčice i po prodeji obou vsí Zdislavu Kuplířovi ze Sulevicroku 1599, takže zdejší panské sídlo poté již nebylo majiteli využíváno jako residence a pomalu chátralo. V roce 1600 byla tvrz propuštěna z manství Mosteckého hradu. V roce 1616 získal Hrobčice, Jiří ze Šternberka a v roce 1623 mu byly statky proměněny v manství. Ve třicetileté válce byla tvrz dobyta Švédy a značně poškozena, takže ji roku 1650 obývali pouze Šafář a Bednář.Od roku 1688 se pak oba statky staly majetkem Lobkoviců.        
V roce 1726 vznikla na místě tvrze, zvonice z brázděného zdiva. Zdá se, že tvrz stavebně navazovala na kostel nebo byla v jeho těsné blízkosti, protože zvonice je přistavěna přímo k jeho západnímu průčelí. Uvnitř tohoto přístavku je na pravé zdi umístěn renesanční náhrobek s kamennými reliéfy ženských postav jmény Rosina a Lidamilia Rausendorf. Ve vsi stojí i budova bývalého panského dvora, využívaná dnes státním statkem. Na její východní straně je renesanční brána, zdobená vlaštovčími ocasy, erby Rausendorfů a letopočtem 1579. Ze statku vedla chodba až do kostela sv. Havla, její krátké úseky jsou v podzemí obou objektů, patrné ještě dnes.        
Majetek vlastnili Lobkovicové, kteří drželi Bílinské panství, které bylo pak po roce 1945 převedeno pod státní správu a areál dvora v Hrobčicích posléze připadl státnímu statku. V 90. letech 20. století byl po vyřízení restitucí navrácen Lobkovicům, kteří jej zanedlouho přenechali dalším majitelům.

Současnost:
Obec je složena z 12 katastrů a to – Hrobčice, Kučlín, Razice, Mrzlice, Mukov, Červený Újezd, Hetov, Radovesice, Dřínek, Tvrdín, Mirošovice a Chouč. V nichž se počet trvale žijících osob pohybuje kolem 1007 obyvatel.
Počet trvale žijících osob v této středně velké vesnici, se pohybuje kolem čísla 361 obyvatel. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy, kolem komunikací. Obcí protéká vodoteč Syčivka, která náleží do povodí Ohře. Vesnice Hrobčice, leží v průměrné výšce 291 metrů nad mořem a celková katastrální plocha obce je 4258 ha.  Část tohoto území leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, dobře dostupné po značených cyklostezkách. Obec Hrobčice nabízí procházky v atraktivních přírodních lokalitách, návštěvy zajímavých historických míst a památkových objektů. Jednou z cenných historických památek, je například původně románský kostel sv. Havla.
Podle legendy kdysi světec, žijící jako poustevník, vytáhl medvědovi z tlapy trn a nakrmil ho chlebem. Vděčné a již zcela ochočené zvíře mu pak pomáhalo nosit dříví na stavbu a na oheň. Legenda se stala i podkladem pro vytvoření znaku a praporu obce Hrobčice, které udělil a jejichž užívání schválil 27.2.2004 Parlament České republiky. V blízkém i vzdálenějším okolí Hrobčic najdeme další spoustu zajímavostí.

 

 

 

 

marlenn jaro 2019teta drogerie neutral jaro 2019
multifunkce brozuraterranova jaro 2019
benetton jaro 2019innogy do konce dubna

Jste na stránce: Fontána nákupní centrum Teplice / Akce centra

 

Webové stránky vytvořila společnost Clickmedia webdesign.
Web používá pro správu obsahu Redakční systém Clips ®