talk_show_main
Výstava Botanická zahrada Teplice

bossini

Móda, obuv a doplňky

Jedna z nejoblíbenějších mezinárodních značek oblečení s pobočkami ve více než čtyřiceti zemích světa nabízí zákazníkům unikátní materiály, hravé barvy a dostupné ceny.
Nabízí jednoduché nadčasové oblečení, které lze snadno vzájemně kombinovat a které nepodléhá neustále se měnícím trendům. Zároveň je to zboží kvalitní, které využívá nejnovějších poznatků a technologií, ale je dostupné pro běžného člověka.
Značka bossini se orientuje především na oblečení pro volný čas za příjemné ceny. V dámské i pánské kolekci  lze ale najít i kousky, které se skvěle hodí do práce či na slavnostnější příležitost.
Bossini věnuje velký prostor i dětským kolekcím. U dětského oblečení dbá jak na kvalitu a funkčnost, tak i na hravost. Oblečení by nejmenší zákazníky mělo bavit nosit.
Značka bossini funguje na několika set milionovém asijském trhu už více než pětadvacet let. Nezaměnitelné zelené obchody můžete nalézt kromě Hong Kongu, centrální Číny, Singapuru a Taiwanu i v Malajsii, Indii či Keni. Po nedávném úspěšném vstupu na rumunský a bulharský trh se značka rozhodla expandovat nyní i do Česka a na Slovensko.
Bossini si klade za dlouhodobý cíl stát se nejoblíbenější značkou oblečení pro každodenní nošení. Obchody jsou navrženy tak, aby nakupování bylo co nejpříjemnějším zážitkem a značka tak naplnila hlavní firemní hodnotu. Tou je přinášet pocit štěstí a spokojenosti jak zákazníkům, tak i zaměstnancům.

Otevírací doba:

Denně 9:00 - 21:00
Umístění obchodu: 1.patro Zobrazit na mapě centra

Kontaktní informace:

E-mail: bossini-teplice@bossini.eu
Telefon na prodejnu: +420 417 637 587
Vedoucí prodejny: Ladislav Kazík

https://www.facebook.com/bossini.CZ

Akce obchodu:

Bossini soutěž

Pravidla Facebookové soutěže Za Váš úsměv 3 poukázky v hodnotě 500 Kč !

Vezměte do rukou foťák nebo telefon a jeden ze tří poukazů v hodnotě 500 Kč v prodejně Bossini může být Váš. Pošlete Vaši rozesmátou májovou fotku na náš Facebook https://www.facebook.com/bossini.CZ nebo info@bossini.eu. Fotky s největším počtem palců (,,Like") odměníme poukázkami na nákup v našich kamenných prodejnách Bossini v české republice. Facebooková soutěž je určena pro všechny bez rozdílu věku.

Organizátor:
JTH Space a.s.,Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, IČO: 28749723, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B 2208, vedená u Krajského soudu v ústí nad Labem (dálejen „organizátor soutěže")

Termín konání soutěže:
Fotografie zasílejte v termínu od 1.5.2016 - 29.5.2016 Hlasování na Facebooku od 1.5.2016 - 31.5.2016 Vyhodnocení  soutěže: 1.6.2016

Pravidla soutěže
Účastníci se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže od 1.5.2016 do 29.5.2016 sami či za pomocijiného autora pořídí vlastní májovou rozesmátou fotografii a tu následně zašlou na emailovou adresu info@bossini.eu nebo formou soukromé zprávy na
https://www.facebook. com/bossini.CZ.

Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Zaslala-li soutěžní fotografii v zastoupení dítěte mladšího 15 letjiná zletilá osoba oprávněná s fotografií nakládat,
považuje se za účastníka soutěže tato osoba.

Účastník soutěže současně zároveň povinně uvede své jméno,příjmení,doručovací adresu a telefonní číslo pro rychlejší kontaktování.
Z jednoho e-mailu nebo Facebookového profilu lze zásadně zaslat nejvýše jedna fotografie! Fotografie budou zveřejněny na Facebooku Bossini česká republika po kontrole přípustnostijejich obsahu, jak je dále uvedeno. Každý účastník se může zúčastnit akce pouze jednou. Do akce nebudou zařazeni ti účastníci,kteří nesplnívýše uvedené podmínky nebo nedodají veškeré povinné údaje,včetně osobních údajů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení přípustnosti a pravosti fotografií a povinných údajů.

Zveřejněné fotografie lze sdílet s přáteli či přeposílat. Autoři tří (3) fotografií s největším počtem„Like" získají poukázku na nákup v hodnotě 500,- Kč v našich kamenných prodejnách Bossiniv české republice.

Hlasovat (,,likovat" soutěžní fotografie) můžete od 1. 5. - 31. května na https://www.facebook. com/bossini.CZ. Přípustnéjsou pouze hlasy dané soutěžní fotografii tlačítkem,Jo se mi líbí" (bílý palec v modrém poli) nebo„Super" (srdce), přičemž obě mají stejnou váhu jednoho hlasu. Ostatní hlasy u soutěžní fotografie budou hodnoceny jako neplatné.

Vyhodnocení soutěže bude uveřejněno dne 1.června 2016 na Facebookovém profilu organizátora soutěže na adrese https://www.facebook. com/bossini.CZ. Po vyhlášení vítěze bude každý výherce emailem či telefonem nebo prostřednictvím Facebooku upozorněn na výhru a vyzván kjejímu vyzvednutí. Podmínkou předání výhry výherci je podpis souvisejícího předávacího protokolu ze strany výherce a prohlášení o správnosti identifikačních údajůjeho  osoby.

Zasláním soutěžní fotografie každý účastník soutěže:
a) prohlašuje, že je autorem zaslané soutěžní fotografie, která zobrazuje jeho osobu nebo osobu jemu blízkou nebo osobu jinou, autorovi známou, která se zasláním fotografie vyslovila souhlas, nebo že má autorem udělené oprávnění soutěžní fotografii užít ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb.,autorský zákon;
b) prohlašuje, že další osoby, jejichž podoba je zřetelnězachycena na soutěžní fotografii, souhlasily s užitím své podoby v této soutěži;
c) dává souhlas s užitím soutěžní fotografie jako autorského díla organizátorem soutěže v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry,a také pro komerční či marketingové účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu najejich povahu a určení,a to všemi obvyklými způsoby,s následnou úpravou a s případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bez věcného,časového, množstevního a územního omezení a bezplatně.Tento souhlas se vztahuje ina třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne
d) dává v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění,výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahujméno, příjmení,doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,jeho podoba zachycená na soutěžní fotografii, které v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s čerpáním výhry poskytl či poskytne organizátorovi soutěže, společnosti JTH Space a.s.,která je správcem těchto osobních údajů. Osobní údaje poskytuje účastník za účelem prověření platné účasti v soutěži,předání případné výhry a pro další obchodní a marketingové účely organizátora soutěže, a to na dobu 1 roku. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas
s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu zpracovávány iprostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem,a tojen a pouze k výše uvedeným účelům. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat idalší osobní údaje soutěžícího. Bez poskytnutí osobních údajů není možné se soutěže zúčastnit, ale souhlas se zpracováním osobních údajůje následně možné písemně odvolat;
e) výslovně souhlasí se zveřejněním svých údajů v rozsahu jméno, příjmenía název obce ve sdělovacích prostředcích a na Facebookových stránkách Bossini česká republika v souvislosti s touto soutěží,zejména pak za účelem vyhlášení výherců;
f) dává, v souladu s ust. § 85 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, organizátorovi souhlas s užitím své podoby zachycené v obraze, jakož is užitím případných obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby a podoby pořízených organizátorem v souvislosti
s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek"),pro komerční účely na všech komunikačních médiích,bez ohledu najejich povahu a určení,a to všemi obvyklými způsoby,s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bez věcného,časového,množstevního a územního omezení a bezplatně.Tento souhlas
se vztahuje ina třetí osoby,kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

U účastníků soutěže  mladších 15 letje třeba souhlasu dle písmen
a)- f) daných zákonným zástupcem účastníka.

Jste na stránce: Fontána nákupní centrum Teplice / Obchody / Seznam obchodů » bossini

 

Webové stránky vytvořila společnost Clickmedia webdesign.
Web používá pro správu obsahu Redakční systém Clips ®